Home Tags Wet- en regelgeving

wet- en regelgeving

Algemene tandheelkunde

Inspectie: taakdelegatie vaak onzorgvuldig uitgevoerd

Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt dat taakdelegatie in mondzorgpraktijken regelmatig onzorgvuldig wordt uitgevoerd. De IGJ heeft daarom een factsheet gepubliceerd die praktijkeigenaren de juiste weg wijst. 

Bekwaam en bevoegd (2)

Verschillende beroepsgroepen, ook tandartsen, zijn bevoegd om voorbehouden handelingen te verrichten zolang de handelingen op hun eigen deskundigheidsgebied liggen. Artikel 21 van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) is een bepaling waarin, niet verrassend, staat dat tot het gebied van deskundigheid van tandartsen het verrichten van handelingen op het gebied van de tandheelkunst wordt gerekend.

Bekwaam en bevoegd (1)

Tot het normale werk van de tandarts behoort het verrichten van zogenoemde voorbehouden handelingen. Dit zijn handelingen die zekere risico’s met zich meebrengen, en die alleen zelfstandig mogen worden verricht door personen die een in de wet aangeduid beroep uitoefenen, waarvan de wet BIG in artikel 36 regelt welke beroepsbeoefenaar zelfstandig bevoegd is om die handelingen uit te voeren.
Algemene tandheelkunde

Praktische stralingshygiëne voor de mondzorg | TP keuze

Met de recente invoering van het ‘Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming’ is de regelgeving van de stralingsbescherming in de mondzorg gewijzigd. V