Home Tags Narcose

narcose

De injectiespuit

In 1846 werd door een tandarts de eerste pijnloze extractie verricht, dankzij de algehele narcose met behulp van etherdamp. Maar was er eenalternatief middel dat alleen een plaatselijke verdoving kon bewerkstelligen? En hoe zou dat toegediend moeten worden?
Kindertandheelkunde

Elk kind onder narcose is er één te veel

Onlangs heeft het onderzoeksinstituut TNO in opdracht van Zorginstituut Nederland weer de status van het jeugdgebit onderzocht. Hoewel het langzaam maar zeker de goede kant op gaat, treffen tandartsen nog vaak kinderen met extreem slecht gebitten in hun stoel. Nog steeds wordt daardoor een groot aantal kinderen onder narcose behandeld.