Home Tags Implantaten

implantaten

Implantologie

Eigen kroon als tijdelijke directe restauratie op imlantaat

Ideaal voor het behoud van de zachte-weefselarchitectuur na extractie van een element dat vervangen wordt door een implantaat, is directe plaatsing van een tijdelijke voorziening daarop. De meest natuurlijke en fraaiste noodkroon: de zojuist geëxtraheerde kroon van de patiënt.
Restauratieve tandheelkunde

Multidisciplinaire aanpak bij oligodontie

Een 37-jarige man komt op verwijzing van de tandarts in verband met oligodontie. Sinds kort ervaart hij lichte functionele problemen terwijl zijn gebit tandboogonderbrekingen vertoont die niet zijn opgevuld met een prothetische voorziening.
Implantologie

Een nieuw oppervlak en nieuwe opbouw

De ontwikkeling van tandheelkundige implantaten staat niet stil. De laatste jaren heeft zo’n ontwikkeling geleid tot de komst van botniveau- (of zelfs subbotniveau-) implantaten met een ruw oppervlak met scherpere windingen om beter ‘houvast’ te krijgen in het alveolaire bot en om dit te behouden.
Implantologie

Handige universele kit voor implantologie | TP test

Een kit die elke implantoloog kan helpen om een correct cervicaal en emergence profiel van de peri-implantaatmucosa te creëren rondom elk te plaatsen implantaat.
Restauratieve tandheelkunde

De aanhouder wint

Bij deze patiënt hebben meerdere behandelingen aan zijn front plaatsgevonden, maar de pijnklachten bleven persisteren. Uiteindelijk is stap voor stap een pijnvrije en esthetisch nette oplossing gemaakt.
Implantologie

Cervico-implantaat

In TP juni besteedt Irfan Abas via een test aandacht aan het Cervico-implantaat. Hierbij een filmpje van de behandeling. 
Implantologie
video

De correctieve fase van implantaattherapie

Deze e-learning biedt de noodzakelijke kennis over implantaattherapie, met uitgebreide aandacht voor risicofactoren.
Implantologie

De correctieve fase van implantaattherapie

Na het volgen van de e-learning De correctieve fase van implantaattherapie:

  • weet u wat de risicofactoren zijn voor het falen van implantaten
  • kent u de behandelfilosofie en het behandelprotocol van Parodontologie Praktijk Zwolle (PPZ)
  • weet u welke prothetische aspecten een rol spelen bij het plaatsen van implantaten
  • begrijpt u waarom de voorzorg en nazorg een cruciale rol spelen in het succes van een implantologische behandeling

Naar de e-learning De correctieve fase van implantaattherapie >>

Implantologie

Implantaten op lange termijn

In de e-learning Implantaten op lange termijn worden twee casussen besproken en gefilmd. U kunt de beginsituatie vergelijken met het eindresultaat, u ziet per patiënt welk type voorbereiding welk gevolg heeft als het implantaat eenmaal is geheeld.
Implantologie

Retentie voor het leven

Op implantaten kun je verschillende soorten prothetische voorzieningen maken, zoals kronen of bruggen, maar ook partiële en volledige protheses. Tussen het implantaat en de prothetische voorziening zit altijd een verbindingsabutment. Bij het vervaardigen van suprastructuren worden al jarenlang allerlei abutmentvormen toegepast.