Home Tags Diasteem

diasteem

Restauratieve tandheelkunde

Mission impossible?

In het septembernummer van TP vroegen we u om advies met betrekking tot een 67-jarige patiënt die door zijn huistandarts verwezen is naar het CTM van het UMC in Groningen. Zijn hoofdklacht is een diasteem ter plaatse van element 21.
Restauratieve tandheelkunde

Diasteemsluiting met composiet

David Clark laat zien hoe je met het Bioclear Matrix Systeem eenvoudig en voorspelbaar direct met composiet een diasteem in het front kan sluiten.
Parodontologie

Partieel beslijpen is optimaal non-invasief

Als een of meerdere gebitselementen verloren gaan, ontstaat een diasteem. Vaak wenst de patiënt dit te sluiten. Een van de oplossingen is het vervaardigen van een brugconstructie met partieel beslepen pijlerelementen.