Home Tags Breuk

breuk

Onduidelijke pijnklacht door een breuk

Klachten bij een cracked tooth kunnen erg uiteenlopen, en röntgenologisch zijn er vaak geen afwijkingen waarneembaar. Omdat het herkennen van een cracked tooth lastig is, worden in deze casus de kenmerkende symptomen van een cracked tooth beschreven.