Home 2019

Laatste artikelen

X-puzzel #22 | bevindingen

In TP 4-2019 van mei 2019 zag u de solo-opname (afbeelding 1) van een 7,5-jarig meisje.
Endodontologie

TP Kennistoets 2019-4 Apexresectie

Een TP Kennistoets is gekoppeld aan één artikel en thema uit de vorige editie van TandartsPraktijk | 1 punt, accreditatie: Q-Keurmerk® en registratie: KRT

Tegenstrijdig beleid

Kortgeleden was het Wereld Mondgezondheidsdag. Het thema was: een gezond gebit zorgt voor een gezond lichaam.

Boeken

De belangstelling voor het gebruik van nanotechnologie in de tandheelkunde neemt toe. Nanomaterialen kunnen de natuurlijke weefsels nabootsen en met behulp van nanotechnologie kunnen optimale biologische, fysische en mechanische eigenschappen gerealiseerd worden.
Implantologie

Retentie voor het leven

Op implantaten kun je verschillende soorten prothetische voorzieningen maken, zoals kronen of bruggen, maar ook partiële en volledige protheses. Tussen het implantaat en de prothetische voorziening zit altijd een verbindingsabutment. Bij het vervaardigen van suprastructuren worden al jarenlang allerlei abutmentvormen toegepast.

X-puzzel #22

Deze keer willen we u een echt röntgenraadsel voorleggen. Onderstaande opname (afbeelding 1) werd gemaakt bij een meisje van 7,5 jaar oud. Er zijn geen relevante medische bijzonderheden; ook zijn er volgens de tandheelkundige anamnese geen ingrepen geweest.

Intervisie

Intervisie met collega’s is een krachtige manier om stil te staan bij vraagstukken in ons werk en die met anderen te delen. In vele gebieden van de zorg en daarbuiten wordt deze methodiek gebruikt. Dit artikel gaat in op de wijze waarop intervisie het meeste effect kan scoren en kan bijdragen aan de kwaliteit van tandheelkundige zorg.

Reacties van lezers

In ‘De pulpotomie’ (TP april 2019, nr. 3) wordt een voorkeur uitgesproken voor ‘Gewoon gaaf’. Daarbij wordt verwezen naar een artikel van Van Palenstein Helderman e.a. (NTvT, 2015).
Endodontologie

De endokroon: think inside the box

‘Tandarts, wat nu?’ Het is een vraag die ons maar al te bekend in de oren klinkt wanneer een element, dikwijls onverwacht, overgaat naar de volgende stap in de restauratieve cyclus (zie afbeelding 1 ). Een moment van transitie die echter verre van een heuglijke gebeurtenis is.

Verrassende palatumzwellingen

Afwijkingen van het palatum zijn relatief zeldzaam en kunnen bovendien van zeer uitlopende aard zijn. Het is dan ook begrijpelijk, dat het voor tandartsen soms lastig is om dergelijke afwijkingen te diagnostiseren. Er zullen in deze bijdrage drie patiënten met een palatumzwelling worden besproken, bij wie er om verschillende redenen sprake is van een of meer opvallende aspecten.