Home Tags ChatGPT

ChatGPT

Algemene tandheelkunde

ChatGPT schrijft een informed consent

‘Informed consent’ betekent geïnformeerde toestemming in goed Nederlands. In de eerste plaats dat de arts de patiënt op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze informeert over de voorgestelde behandeling, zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Maar hoe denkt ChatGPT hierover?
Nieuwsbrief Abonneren