Home Tags Aften

aften

Algemene tandheelkunde

Af en toe aften: een update

Iedere tandarts heeft in zijn of haar praktijk wel een of meer patiënten, die af en toe last hebben van aften. Dergelijke patiënten zijn doorgaans zelf al op de hoogte van de beperkte behandelingsmogelijkheden en kunnen er wel mee leven. Alleen bij grote of vaak recidiverende aften, moet verwijzing naar een MKA-chirurg worden overwogen.
Nieuwsbrief Abonneren