TandartsPraktijk nr. 6, 2023

  Glimlach of grimlach | Botox spuiten: We kunnen, maar willen we? | Een informed consent schrijven met AI | Casus Angulaire botdefecten en verbrede ligamenten | Column Jerry Baas over veinzen | Schadevergoeding bij misbruik van het klachtrecht | TP Kennistoets 2023-6 Eendelige versus tweedelige keramische implantaten

  Een scala aan emoties

  In de zestiende en zeventiende eeuw was het beroep van ‘tandarts’ niet veel meer dan iemand die gebitselementen extraheerde. Deze ‘tandentrekkers’ stonden in laag aanzien, voornamelijk omdat het veelal rondreizende kwakzalvers waren.

  Casus Glimlach of Grimlach

  De acties bij knarsen en bij klemmen zijn wezenlijk verschillend. Joost Roeters wil de klemmers van de knarsers kunnen onderscheiden en bestudeert mondfoto’s.

  Benoemen en oplossen

  Mondzorg moet terug in het basispakket. Dat willen niet alleen Dokters van de Wereld en de vakbond FNV, maar ook De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Mondzorg in de basisverzekering scheelt ‘op den duur een hoop geld,’ zegt de RVS.

  Veinzen

  Competent: geschikt voor het uitoefenen van een functie. Iemand die beschikt over alle competenties die in een functie vereist worden. In staat om kennis, houding en vaardigheden zodanig te combineren dat het leidt tot succesvol optreden in een bepaalde functie.

  Holisme of Hollisme?

  Dat voor ons tandartsen de patiënt meer is dan een bak (‘bek’ klinkt zo onaardig) vol tanden weten we ­inmiddels wel. Een slechte mondgezondheid kan zeker invloed hebben op de totale gezondheid. Het ‘totale mensbeeld’, daar gaat het om. Louis van Gaal is er net geen wereldkampioen mee geworden.

  Janine Nanlohy: ‘Ik vind patiënten met extreme angst interessant’

  Kindertandheelkunde sprak Janine Nanlohy al tijdens haar opleiding aan. Maar de ervaring met een patiënt in haar tweede studiejaar vormde de aansporing om toch te kiezen voor een andere differentiatie: ze werd tandarts-angstbegeleiding.

  Casus Parodontale overbelasting | Angulaire botdefecten en verbrede ligamenten

  De aandacht voor de invloed van overbelasting bij occlusie en articulatie op destructieve processen in het parodontium is helaas in de jaren tachtig van de vorige eeuw verflauwd. Zelf heb ik nooit getwijfeld aan de gevolgen van overbelasting en dan met name bij elementen die al een groot deel van hun verankering in het bot hebben verloren. In deze bijdrage, met drie casussen, zal ik een aantal voorbeelden beschrijven.

  Tips & tricks van collega’s

  Tandheelkunde is al lang geen beroep meer voor solisten. Samenwerking is een sleutelwoord geworden, simpelweg omdat je als algemeen practicus niet kunt uitblinken in alle facetten van het vak. Als pas afgestudeerde tandarts weet je van veel dingen de belangrijkste zaken, en van nog weinig veel. Maar waarom zou je in de loop der jaren zelf opnieuw het wiel gaan uitvinden als de kennis en kunde op bepaalde gebieden er is bij collega’s? Tips en tricks helpen je vooruit. In deze aflevering legt collega Wijnand de Vries, tandarts voor orthodontie, zijn vraag voor aan emeritus hoogleraar Joost Roeters.

  Nieuws: Getest door het TP-team

  TP-redacteuren kijken naar de kwaliteit van verschillende nieuwe producten en doen hiervan verslag.

  ChatGPT schrijft een informed consent

  ‘Informed consent’ betekent geïnformeerde toestemming in goed Nederlands. In de eerste plaats dat de arts de patiënt op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze informeert over de voorgestelde behandeling, zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Maar hoe denkt ChatGPT hierover?

  Nomen est omen

  Over de familienaam als voorteken van het lot (tandarts Kroon) en de lollige praktijknaam (Mond Blanc) als schaarse frivoliteit. DBDD ontdekt gemiste kansen in het praktijkenregister en ontlokt een paar rake citaten aan tandarts Rob Snoep.

  Julia Freiberga: ‘Patiënten moest ik zelf zoeken’

  Nederland, Zuid-Afrika, China - Julia Freiberga schuwt het buitenlandse avontuur niet. In de miljoenenstad Shanghai beleefde zij haar mooiste jaren, ondanks veelvuldige inspecties. ‘Absurd, ze controleren álles. Maar toch mis ik China.’

  Casus Immediaat-prothese | Een kwestie van leeftijd en timing

  Eric Kunst neemt u mee in de afweging wanneer we als behandelaar moeten overgaan op totaalextractie. In de praktijk constateert hij dat het hele proces van de immediaat-prothese in veel gevallen te ingrijpend is voor een 80-plusser.

  Spuiten of stilzitten

  Een tandarts noemde zich onterecht cosmetisch arts en gaf botox-injecties voor cosmetische doeleinden. Dat leverde een berisping op door de Tuchtrechter (zie kader). Mogen tandartsen wel of geen botox en fillers spuiten? TandartsPraktijk sprak drie specialisten op hun vakgebied: Helga van den Elzen van de Elzen Kliniek, Haydar Gülbitti van The Face Kliniek en Marguérite van Randwijck-Jakobzen, cosmetisch arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde.

  Misbruik van klachtrecht?

  Van mijn studenten heb ik vroeger al de vraag gekregen of een zorgverlener een schadevergoeding kan eisen, nadat het tuchtcollege een klacht heeft afgewezen of niet-ontvankelijk verklaard. Ik kreeg een gelijksoortige vraag over het klachtrecht: kun je zeggen dat de klager misbruik heeft gemaakt van het klachtrecht, en dat daar een schadevergoeding bij hoort?

  Casus Pijn | De lokaliseerbaarheid van een dentogene pijnklacht

  In dit artikel bespreekt Jan Warnsinck een aantal onderzoeksaspecten waarbij de lokaliseerbaarheid van pijn een rol speelt. Ook komt daarbij het verschil tussen pijnlijke (ir)reversibele pulpitis en pijnlijke parodontitis apicalis naar voren.

  Casus Implantaten | Eendelige versus tweedelige keramische implantaten + TP Kennistoets

  Keramische implantaten zijn geen hype meer, integendeel, ze kunnen een belangrijke aanvulling zijn in de dagelijkse implantologiepraktijk. Niet alleen hun gunstige esthetiek speelt een rol, ook de mogelijkheid om volledig metaalvrij te werken is van meerwaarde, zeker voor patiënten met een bewezen titaniumallergie. Ook het feit dat peri-implantitis slechts incidenteel lijkt op te treden, is een belangrijk argument voor het gebruik van porseleinen implantaten. Dit artikel vergelijkt de voor- en nadelen van eendelige versus tweedelige keramische implantaten op basis van klinische, wetenschappelijke en patiënt-gerelateerde criteria.

  Pdf TandartsPraktijk 6-2023

  Hieronder kun je TandartsPraktijk nr. 6-2023 lezen als doorbladerbare pdf. Wil je de online artikelen liever als losse artikelen lezen dan kan dat natuurlijk ook. Om onderstaande pdf te kunnen bekijken, moet je ingelogd zijn met een TandartsPraktijk-abonnement.

  TP Kennistoets 2023-6 Keramische implantaten

  Een TP Kennistoets is gekoppeld aan één artikel/thema. Accreditatie: Q-keurmerk® en 1 KRT-punt.