TandartsPraktijk nr. 1, 2023

  Gebitsslijtage handig behandelen | Endo: hydraulische cementen benutten | De gevangenistandarts | Casus Sport | Met pensioen – De kunst van het stoppen én de uitdagingen Harold Hagens op Aruba | TP Kennistoets 2023-1 Klinische toepassingen van hydraulische calciumsilicaat materialen

  Column Dentocrief: Ontmanteling

  Met de invoering van de Wet marktordening gezondheidszorg in 2006 werden de coöperatieve ziekenfondsen vervangen door commerciële zorgverzekeraars (stichtingen ‘zonder winstoogmerk’) waarmee het solidariteitsbeginsel plaats maakte voor de markt van vraag en aanbod. Concurrentie tussen alle betrokkenen werd het leidende principe, terwijl de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) als marktmeester toezicht hield op een deugdelijk verloop.

  Contant voor de tand

  Je hoort steeds vaker dat mensen niet meer naar de tandarts gaan omdat ze de kosten niet meer kunnen opbrengen. Misschien zou de animo toenemen als ze ervoor betaald zouden worden, zoals in ‘Transplanting of Teeth’ van de Britse karikaturist Thomas Rowlandson (1756–1827).

  Een klap voor alle zorgverleners

  Een aantal weken geleden deed ik mee aan een whisky proeverij in Ierland. Daar was toevallig ook een van mijn oude opleiders van de universiteit bij aanwezig. Zoals het gaat bij zo’n reis, praatte hij over zijn werkzame leven.

  7,7 procent stijging is niet mis

  Mondzorg is dit jaar 7,7 procent duurder geworden voor Nederlanders. Dat berekende KNMT-voorzitter Hans de Vries in een interview voor BNR Nieuwsradio. En dan mogen we onze handen nog dichtknijpen, vindt De Vries, want: ‘Als u eens zou meekijken in mijn praktijk, zal u zien dat de prijzen zijn verdubbeld. Het is waanzinnig. In dat perspectief is 7,7 procent niet eens zoveel.’

  Invloed op het klinische slijtagegedrag van composietrestauraties

  Directe composietrestauraties worden steeds vaker gebruikt voor uitdagende behandelingen bij patiënten met ernstige tandslijtage. Fundamenteel begrip van het slijtagegedrag van deze materialen is essentieel om de uitkomst van restauratieve behandelingen op lange termijn te kunnen voorspellen en verbeteren. Dit begrip werd onderzocht door promovenda Ke Ning.

  Op Aruba is zelfdiscipline vereist

  Leven, wonen en werken op Aruba is geweldig, zegt Harold Hagens, die er al sinds de jaren tachtig als tandarts is gevestigd. Het is wel zaak zelf je vakkennis bij te houden. ‘En het is wel ideaal als je eens in de drie maanden éven van het eiland af kunt.’

  Schunnige kunsten

  Over een vunzig filmgenre, een boertig personage op de beroemdste cartoon uit de tandheelkundige geschiedenis en de onweerstaanbare erfenis van een ‘professor in valse tanden’. DBDD boort vrolijk- schunnige geschiedenissen aan.

  De specialist: Tandarts achter de tralies

  Willemijn Boswinkel werkt twee dagen per week als gevangenistandarts. Hoe komt ze aan zo’n bijzonder specialisme? En hoe bevalt het? Start van een nieuwe serie interviews.

  Gruwelijk spijt van mijn vertrek

  Gek op het vak? Nog steeds verslingerd aan de contacten? U bent geen uitzondering. En evenmin de enige die zich afvraagt: hoe moet ik daar afscheid van nemen? Drie collega’s over de kunst van het stoppen en de uitdagingen van het pensioen. ‘Je laat nogal wat achter je, dat moet je echt uitzweten.’

  Getest door het TP-team

  Drie tandartsen-algemeen practici en drie mondhygiënisten kijken in de praktijk van Jeffrey Knip naar het gebruiksgemak van nieuwe producten.

  Het klachtenpatroon is een uitdaging

  Bij mondbranden gaat het om een brandend of ander afwijkend gevoel van het slijmvlies, beide in de mond, zonder zichtbare slijmvliesafwijkingen (afbeelding). Meestal gat het om de tong. Mondbrandklachten, die beperkt zijn tot het slijmvlies onder een bovenprothese, worden aangeduid met de term ‘denture sore mouth’. Het is voor tandartsen een uitdaging het klachtenpatroon van mondbranden tijdig te herkennen.

  Casus gebitsslijtage deel 2: Materiaaleigenschappen en tips & tricks

  In dit tweede artikel (in TP8 van 2022 stond deel 1) beschrijven we een relatief nieuwe vorm van behandeling van gebitsslijtage, de zogenaamde Forma Injectie Techniek, waarbij met behulp van een digitale opwastechniek transparante siliconenmallen worden vervaardigd om tot een snelle doelmatige en redelijk eenvoudige manier tot een herstel van anatomie te komen met behulp van een injectable composiet. De delen 1 en 2 van dit artikel zijn samen te vinden als whitepaper op tandartspraktijk.nl.

  Casus Endodontie deel 1 | Klinische toepassingen van hydraulische calciumsilicaat materialen + TP Kennistoets

  Hydraulische cementen behoren tot een groep materialen die water opnemen als ze ermee in contact komen en een reactie aangaan met vloeistoffen in de omgeving. Deze materialen zijn chemisch stabiel, niet-corrosief, hebben een goede interactie met organisch weefsel en worden met name toegepast in de endodontie.

  Topsporters en blessureleed

  In de afgelopen jaren is er steeds meer bekend geworden over de relatie tussen (top)sport en mondgezondheid. Bijna alle grote clubs kennen een coachingsacademie waarbij de jonge sporters geleerd wordt wat de filosofie is van de club maar ook hoe zij met hun voeding, mentale weerbaarheid en schoolprestaties om moeten gaan. Ook mondzorgverleners kunnen daarbij een rol spelen.

  TP Kennistoets 2023-1 Klinische toepassingen van hydraulische calciumsilicaat materialen

  Een TP Kennistoets is gekoppeld aan één artikel/thema. Accreditatie: Q-keurmerk® en 1 KRT-punt.

  Pdf TandartsPraktijk 1-2023

  Hieronder kun je TandartsPraktijk nr. 1-2023 lezen als doorbladerbare pdf. Wil je de online artikelen liever als losse artikelen lezen dan kan dat natuurlijk ook. Om onderstaande pdf te kunnen bekijken, moet je ingelogd zijn met een TandartsPraktijk-abonnement.

  Tandarts achter de tralies 

  Soms komen de patiënten met één begeleider. Maar soms ook wel met drie of vier. En een enkele keer gaat een gevangene zelfs geboeid in de stoel. Willemijn Boswinkel werkt nu alweer vijftien jaar (parttime) als tandarts in penitiaire inrichtingen. ‘Veertig procent van de gedetineerden is licht verstandelijk beperkt. Tot hen doordringen is een grotere uitdaging dan het verlenen van zorg.’

  Contant voor de tand 

  Elk TP Magazine sluit af met de rubriek KunstGebit. Daarin bespreekt kunsthistoricus Fabian Takx een schilderij of ander kunstwerk waarin het gebit een bijzondere plaats inneemt. Deze keer: ‘Transplanting of Teeth’ van de Britse karikaturist Thomas Rowlandson (1756–1827). Op de spotprent zien we armelui die tegen betaling gezonde kiezen afstaan aan de beter gesitueerden.