Home Uitgelicht

Uitgelicht

Zorgpartijen organiseren Het Grote Zorgdebat 

Op maandagavond 13 november organiseert een breed scala aan zorgpartijen, waaronder mondzorg organisaties KNMT en NVM-mondhygiënisten, het Grote Zorgdebat. Op de avond gaan kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg.

Competentie veinzen? 

Tandarts Jerry Baas gaat in zijn column in TP magazine in op de plannen om de tandartsopleiding met een jaar in te korten. De lengte van de opleiding vindt hij minder een probleem dan het patiëntentekort, waardoor tandartsen in spe onvoldoende vaardigheden en zelfvertrouwen opbouwen.
Parodontologie

Nieuwe richtlijn peri-implantaire aandoeningen

De Europese federatie van parodontologie (EFP) heeft een nieuwe richtlijn gepubliceerd voor de preventie en behandeling van peri-implantaire ziekten. De richtlijn is aangepast naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke onderzoeken.

Fors hogere premie beroepsaansprakelijkheid

Verzekeraar VvAA verhoogt de premie voor beroepsaansprakelijkheid voor tandartsen komend jaar met maar liefst 9%. Dit blijkt uit de brief die de verzekeraar stuurde aan tandartsen die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de NvAA hebben lopen.

Amalgaam gaat per 2025 definitief in de ban

Met ingang van 1 januari 2025 is het niet langer toegestaan om amalgaam te gebruiken bij tandheelkundige behandelingen. Volgens de Europese Commissie zijn er inmiddels voldoende alternatieven, zodat het opzettelijk gebruik van kwik-houdende producten ook in de tandheelkunde niet langer nodig is.
Algemene tandheelkunde

De tandentrekker: een bron van inspiratie

In de zestiende en zeventiende eeuw was het beroep van ‘tandarts’ niet veel meer dan iemand die gebitselementen extraheerde. Deze ‘tandentrekkers’ stonden in laag aanzien, voornamelijk omdat het veelal rondreizende kwakzalvers waren. Ze inspireerden echter veel Nederlandse en Vlaamse schilders, zo betoogt tandarts Lenneke Vos aan de hand van een prachtig tafereel van Jan Steen.

Nieuwe TP-podcast over AI

In de nieuwste TP-podcast spreekt Sander Loos, hoofdredacteur van TP-Magazine, met Joerd van der Meer (tandarts en onderzoeker bij het Amsterdam UMC) over artificial intelligence.

21 kronen en zes facings op een dag is te veel

Zonder dat daarvoor een acute medische noodzaak bestond, koos een tandarts ervoor om op één dag 21 kronen en zes facings te verwijderen en vervangen. Het Centraal Tuchtcollege vond dit niet verantwoord en deelt een berisping uit.

Assistente onmisbaar in kindertandheelkunde

Het is bijna onmogelijk om zonder assistente kinderen in de tandartsstoel te behandelen, is de stellige overtuiging van tandarts-pedodontoloog Jannetje Berendsen.
Algemene tandheelkunde

Verkiezingsprogramma’s: tandarts komt terug in basispakket

Met verkiezingen in het vizier bieden de politieke partijen flink tegen elkaar op. Ook als het om mondzorg gaat. Wie de programma's doorneemt, kan maar een ding concluderen: op papier is de kans groot dat mondzorg weer in het basispakket komt.