Home Nieuws Pagina 3

Nieuws

Impact eerste corona-lockdown op Nederlandse mondzorgpraktijk

Tandartsen en mondhygiënisten behandelden tijdens de eerste corona-lockdown gemiddeld minder patiënten in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Tegelijkertijd werden de extra hygiënemaatregelen uit de Leidraad Mondzorg Corona door de meerderheid van de mondzorgverleners deels of volledig opgevolgd.

Kiespijn werkt anders dan gedacht: gevoelige sensor

Kiespijn blijkt heel anders te ontstaan dan tandartsen hebben geleerd. Ontstoken tanden zijn extreem koudegevoelig – in dat gegeven lag de sleutel voor een nieuwe ontdekking door de Duitse elektrofysioloog Katharina Zimmermann. De crux bij gevoelige tanden blijkt een temperatuurgevoelig kanaaltje.
Algemene tandheelkunde

Nieuwe richtlijn Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie

Onlangs is de nieuwe KIMO-richtlijn Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie verschenen. Vooral oudere mensen kunnen te maken krijgen met xerostomie of hyposialie als gevolg van medicijngebruik. De richtlijn behandelt vooral hoe mondverzorgers xerostomie/hyposialie zoveel mogelijk kunnen beperken.
Algemene tandheelkunde

Mondzorgverleners niet langer voorrang bij vaccinatie

Het ministerie van VWS trekt de eerder gecommuniceerde boodschap dat de groep ‘overige zorgverleners’, waaronder de mondzorgverleners, voorrang krijgen bij het vaccineren, voorlopig in. Het ministerie verwacht dat het vaccineren volgens de huidige inrichting sneller zal gaan, en dat het opsplitsen in groepen vertragend zal werken. De Mondzorgalliantie zegt deze wijziging te betreuren.

Tandenpoetsen op één been

Psycholoog Thijs Launspach, stressexpert, verwondert zich over het moderne werken en geeft in de Gelderlander elke week tips voor meer geluk en minder stress op het werk.

Materiaalverwarmer | TP test

In dit nummer test ik de C-Flo van Bryant Dental: een handige verwarmer voor composiet, anesthesie en hypochloriet, die bovenal met zijn design en zwarte kleur stijlvol in de behandelkamer staat.
Algemene tandheelkunde

KNMT neemt suggesties TandartsPraktijk inzake vaccineren over

De KNMT opperde vorige week het idee om tandartsen te laten bijspringen bij het vaccineren tegen het Covid-19 virus.

Synthetisch bot voor behoud

In contacten met collega’s die patiënten naar mij verwijzen voor een implantologische behandeling, benadruk ik om, waar dat mogelijk is, niet zelf tot extractie over te gaan. Immers, na extractie treedt een forse botresorptie op tot wel 40% van de dimensies van de alveole.

TP boekkeuze: Externe cervicale wortelresorptie

De belangstelling voor externe cervicale wortelresorptie (ECR) is de laatste jaren toegenomen. Dat heeft ertoe geleid dat de incidentie het laatste decennium van 0,02% tot 5% is toegenomen. Aannemelijk is namelijk dat het niet vaker voorkomt dan tien jaar geleden maar vaker wordt gediagnostiseerd.

Chloorhexidinechip

Heeft u last van verdiepte pockets die na reinigingen niet afnemen? Een aanvullende optie op de parodontale therapie zou het aanbrengen van de Periochip kunnen zijn: een dunne film die in een enkele verdiepte pocket aangebracht kan worden.