Home Artikelen

Laatste artikelen

Percentage tandartspraktijken dat deel is van keten groeit

Volgens Arts en Accountant zette de groei van tandartsketens door in 2018. Het percentage tandartspraktijken dat deel uitmaakt van een keten was in 2014 4,7 procent, in 2017 was dat percentage 6,0 procent en in 2018 6,5 procent. Alexander Tolmeijer (Dentiva) schat op basis van eigen onderzoek het aantal praktijken dat aangesloten is bij een keten inmiddels al op 10 procent. 

Vloeibaar Composiet | TP test

Sinds composiet de rol van amalgaam als restauratiemateriaal heeft overgenomen, werken we met een spuitbare pasta-achtige composiet. Nadeel van dit composiet is dat het moeilijk in kleine caviteiten kan worden aangebracht. Sinds de negentiger jaren zijn we steeds zuiniger met prepareren om zoveel mogelijk hard tandweefsel intact te houden en steeds meer fabrikanten zijn dan ook composiet vloeibaarder gaan maken: de flowables.

Designtandartsstoelen

Eén van de oudste en bekendste merken van tandartsstoelen, het Duitse KaVo, introduceert tandartsstoelen die in een origineel jasje gestoken zijn, geïnspireerd op stoelen uit Japan. Een land dat volgens KaVo vol staat van contrasten en diversiteit.

Scrubs in vele kleuren

In de zorg is het altijd lastig om aan goedzittende en fraaie werkkleding te komen. Immers: wat moeten tandarts, assistente en mondhygiënist dragen in de behandelkamer? In Nederland wordt een polo of een tandartsjas het meest gezien, terwijl de tandartsen die meer chirurgische behandelingen uitvoeren kiezen voor een groene of blauwe scrub.

TP Kennistoets 2020-9 Van glad via ruw naar hybride

Een TP Kennistoets is gekoppeld aan één artikel/thema. Accreditatie: Q-keurmerk® en 1 KRT-punt.

Sander Loos nieuwe hoofdredacteur vakblad TandartsPraktijk

Het vakblad TandartsPraktijk krijgt per 1 januari 2021 een nieuwe hoofdredacteur in de persoon van Sander Loos. Loos neemt de hoofdredactionele leiding over van Hans van Pelt en Teun Domburg, die de afgelopen twee jaar als duo de titel aanvoerden. Daarvoor was Hans van Pelt solo hoofdredacteur sinds 2012. 
Algemene tandheelkunde

Orofaciale pijn bij ouderen met dementie

Als gevolg van de vergrijzing is het aantal ouderen met dementie de afgelopen jaren flink toegenomen. Meer gezondheidsproblemen, langer behoud van de eigen dentitie en verminderde mondhygiëne, doen het risico op mondgezondheidsproblemen en daardoor op orofaciale pijn in deze populatie toenemen. Maar hoe identificeer je pijn bij mensen die dit niet meer goed aan kunnen geven?
Orthodontie

Bilateraal overleg

In de algemene praktijk worden wij dagelijks geconfronteerd met situaties waarbij we patiënten verwijzen naar een gespecialiseerde collega. In veel gevallen betekent dit dat een patiënt tijdelijk uit ons vizier raakt en pas na afbehandeld te zijn zich weer meldt voor halfjaarlijkse controle of vervolgbehandeling. Bij een langer behandeltraject wordt vaak een kleine koerswijziging gemaakt in het plan van aanpak.

Overkappingsprothese van POM

Bij een patiënt met forse occlusale slijtage (DTWI = 4) is in 2013 een overkappingsprothese geplaatst. Om kosten te besparen is toen geëxperimenteerd met primaire en secundaire kronen van titanium. Zes jaar later blijkt de kunsthars ter plaatse van de secundairkappen doorgesleten. Een nieuwe kunststof prothese maken met digitale technieken bood een uitweg en bleek ook qua kosten enorm mee te vallen.

Vaccineren bij uw tandarts?

In augustus gaf de WHO (World Health Organization) ongevraagd het advies om de niet noodzakelijke tandartsbezoeken voorlopig uit te stellen. Wereldwijd waren beroepsorganisaties het hier, vanzelfsprekend, niet mee eens. Zij verwezen naar de veiligheidsmaatregelen die tandartsen hebben getroffen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.