KennisVRAAG TP Kennistoets 2019-9 | Wat weet u van lachgassedatie?

   
  Alle antwoorden zijn juist!

  Toelichting

  Alle antwoorden zijn juist. Inhalatielachgassedatie kan bijvoorbeeld worden ingezet als er sprake is van een lichamelijke/verstandelijke beperking. Daarnaast kan het ook goed worden ingezet als er sprake is van extreme kokhalsneiging. Als laatste kan het geïndiceerd zijn bij een spoedgeval, als er geen/nauwelijks tijd is voor het gewenningstraject (vermindering van angst en onrust).

  Bron
  Gambon, D. (2019). Inhalatiesedatie, veilig en verantwoord. - Een derde premolaar voor een klasse II-probleem. Tandartspraktijk 9, 2019. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.