Kennisvraag TP Kennistoets 2019-8 | Alveolaire orthodontie

 

   
  Het juiste antwoord is: antwoord B Onjuist!

  Toelichting

  Ook bij een symmetrische klasse-II-frontrelatie zouden beide cuspidaten naar een klasse-I-positie verplaatst kunnen worden en de zijdelingse delen in klasse 2 kunnen blijven staan.

  Bron
  Oldenburg, C. (2019). Alvelolaire orthodontie – Een derde premolaar voor een klasse-II-probleem. Tandartspraktijk 8, 2019. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.