Kennisvraag TP Kennistoets 2019-4 Apexresectie

  Toelichting

  Alle antwoordopties zijn juist.

  (A) Iatrogene schade kan zijn: niet te passeren ledge, perforatie, afgebroken instrument.
  (B) de aanwezigheid van een stift kan een endodontische herbehandeling bemoeilijken, waardoor een apexresectie geindiceerd kan zijn.
  (C) Vermoeden van een vreemdlichaamreactie kan zijn wanneer er sprake is van eventueel doorgeperst cement of guttapercha. Bij alle indicaties is het uiteraard essentieel dat het element in een gebied in de kaak ligt waar (relatief) makkelijk gewerkt kan worden.

  Bronnen
  Groot-Kuin, D. (2019). De Apexresectie. Tandartspraktijk 4, 2019. Bohn Stafleu van Loghum.