Kennisvraag TP Kennistoets 2019-3 Sinusbodemelevatie

    Toelichting
    De antwoorden B Crestaal en C. Lateraal zijn juist.

    Het omhoogbrengen van het membraan van Schneider kan op twee manieren: met de oudste techniek, via lateraal (zoals besproken in TP februari 2018), of via een crestale benadering, een van de modernere technieken (zoals besproken in het artikel ‘Sinusbodemelevatie via crestale opening’).

    Bron Abas, I. (2019). Sinusbodemelevatie via crestale opening. Tandartspraktijk 3, 2019. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.