Tips bij het maken van een column, blog en vlog voor TandartsPraktijk

Tips voor Column

 • Een column is een kort stukje proza waarin de auteur zijn of haar mening (stellingname en/of commentaar) puntig en uitdagend uiteenzet en goed onderbouwd.
 • Vaak heeft een column een zekere actualiteitswaarde.
 • Onderwerp: vrije keuze mits het gelinkt is aan tandheelkunde.
 • Houd uw verhaal beknopt, kom snel ter zake.
 • Gebruik korte en actieve
 • Maak gebruik van voorbeelden uit de tandartspraktijk: een praktijkvoorbeeld maakt meer duidelijk dan enkel theorie.
 • Voeg zo veel mogelijk relevante linkjes
 • Werk in alinea’s en gebruik tussenkopjes.
 • Bij de column op de website TandartsPraktijk wordt een foto van de auteur plus een korte biografie Beide graag aanleveren.
 • Lengte van de column: 500 tot 600 woorden

Tips voor Blog

 • Een weblog is een persoonlijk dagboek of verslag.
 • Onderwerp: vrije keuze mits het gelinkt is aan tandheelkunde.
 • Maak gebruik van voorbeelden uit de tandartspraktijk: een praktijkvoorbeeld maakt meer duidelijk dan enkel theorie.
 • Gebruik korte en actieve
 • Bij de blog op de website TandartsPraktijk wordt een foto van de auteur plus en korte biografie Beide graag aanleveren.
 • Lengte van de column: 500 tot 600 woorden

Tips voor Vlog

 • Een vlog is een kort videoverslag/videodagboek van de werkzaamheden/activiteiten van de tandarts.
 • Een vlog kan gaan over nieuwe ontwikkelingen in de tandartspraktijk, nieuwe technieken, behandelingen, congresbezoek of een persoonlijke mening en/of ervaring.
 • Elk denkbaar onderwerp kan worden gefilmd, mits er een link is met tandheelkunde.
 • De lengte van een vlog is variabel, maar duurt niet langer dan 1 minuut.

Nota Bene

 • De redactie kan koppen, tussenkoppen en het intro veranderen.
 • De redactie kan ervoor kiezen een tekst in te korten.
 • Van geaccepteerde artikelen vervalt het auteursrecht aan de uitgever BSL.
 • De redactie kan bijdragen weigeren of publicatie uitstellen.
 • De column, blog en volg mogen géén reclameverhaal zijn.
 • Eenmaal geaccepteerde artikelen kunnen niet worden teruggetrokken door de auteur.

Sturen naar:

Blogs, column en vlogs zijn van harte welkom. U kunt die sturen naar: tandartspraktijk@bsl.nl
De ingezonden stukken worden vervolgens beoordeeld op geschiktheid door de redactie TandartsPraktijk.