Home Tags BIG

BIG

Bekwaam en bevoegd (1)

Tot het normale werk van de tandarts behoort het verrichten van zogenoemde voorbehouden handelingen. Dit zijn handelingen die zekere risico’s met zich meebrengen, en die alleen zelfstandig mogen worden verricht door personen die een in de wet aangeduid beroep uitoefenen, waarvan de wet BIG in artikel 36 regelt welke beroepsbeoefenaar zelfstandig bevoegd is om die handelingen uit te voeren.

Internetconsultatie gestart rond vermelding BIG-nummer

De consultatie betreft wijziging van de situaties waarin BIG-geregistreerde zorgverleners hun BIG-nummer kenbaar moeten maken aan het publiek.

BIG Groentesoep

De zorg door de jaren heen doet mij denken aan mijn groentesoep. Een paar jaar geleden kwam er een kennis die zei: ‘Schrijf het eens op, hoe je die soep maakt.’ Ik noemde het ‘Protocol voor soep’. Als ik soep ging koken, deed ik dat precies volgens mijn protocol.
Nieuwsbrief Abonneren