Kennisvraag TP Kennistoets 2022-2 MTA en het open foramen apicale

     Antwoord C en D zijn juist!

    Toelichting

    De geweldige ‘self sealing’-capaciteiten van MTA zijn het gevolg van de secundaire vorming van hydroxyapatiet tussen MTA en het omliggende dentine, dat een solide chemische verbinding geeft tussen die twee. Bovendien zet het een klein beetje uit tijdens de uitharding, wat mogelijk ook nog bijdraagt aan een goede ‘seal’. De veelgeroemde biocompatibiliteit en zelfs bioactiviteit van MTA maakt de keuze voor dit materiaal bij een open apex nog aantrekkelijker omdat doorpersen van materiaal bijna onvermijdelijk is. Overvullen met MTA is door zijn weefselvriendelijke eigenschappen niet erg; de bioactiviteit kan immers pas tot uiting komen bij contact tussen MTA en levende cellen in de omgeving.

    Bron
    Vadasz, P. (2022). ‘MTA en het open foramen apicale’. TandartsPraktijk 3, 2022. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.