Kennisvraag TP Kennistoets 2021-6 | Behandeling van horizontale wortelfracturen

     Toelichting

    Antwoord A is juist.

    Horizontale wortelfracturen worden regelmatig gezien na tandletsel. De naam is enigszins misleidend, want de meeste wortelfracturen verlopen niet horizontaal, maar veel meer diagonaal. Een meer adequate benaming is daarom intra-alveolaire wortelfracturen.

    Bron
    Ree, M. (2021). Behandeling van horizontale wortelfracturen. Tandartspraktijk 6, 2021. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.