Kennisvraag TP Kennistoets 2021-3 | Doe méér met POM

     De antwoorden A, C en D zijn juist

    Toelichting

    Naast de juiste antwoorden beschrijft de auteur in het artikel nog de volgende mogelijkheden die met POM kunnen worden gemaakt: versterkingsraster voor VP, VP op implantaten of kunststof PP, langdurig te gebruiken tijdelijke voorzieningen voor kroon- en brugwerk (antwoord B is daarom foutief; doordat het een langdurige voorziening kan zijn, maar geen definitieve), try-in voor gebitsslijtage, uitneembare voorzieningen voor oligondontiepatiënten, uplay-frame, POM-mini’s (kleine uitneembare voorzieningen) en snap-on teeth (uitneembare prothetische voorziening)

    Bron
    Goedegebuure, P. (2021). ‘Tandtechniek - Doe meer met POM.’ Tandartspraktijk 3, 2021. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.