Kennisvraag TP Kennistoets 2020-4 | Zwangerschap    Antwoord D is juist.
    Ten gevolge van de groeiende uterus ontstaat er compressie van de omliggende structuren. Zodra de uterus zich op en boven het niveau van de navel bevindt, ontstaat in rugligging per definitie een vermindering van de terugstroom van bloed naar het hart door compressie van de rechts van de aorta gelegen vena cava inferior. Deze situatie kan ontstaan vanaf grofweg 24 weken zwangerschap. De circulatie wordt hierdoor belemmerd en de bloeddruk daalt. Met name bij langdurige behandelingen kunnen duizeligheid, zweten en onrust het gevolg zijn. Een ondersteuning van de rechterbil kan een linkerzijligging van 15-30° creëren, waarbij de terugstroom van bloed door de vena cava inferior naar het hart verbetert.

    Bron
    Veenema, T. & Kelderman, S. (2020). Niet behandelen is potentieel mishandelen. Tandheelkundige zorg bij zwangerschap. Tandartspraktijk 4, 2020. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.