Kennisvraag TP Kennistoets 2019-10 Externe cervicale resorptie: element altijd verloren?

   
  Alle antwoorden zijn juist

  Toelichting

  In het geval van een licht trauma, zoals een subluxatie, wat het geval is als de radix in de tandkas bewogen is zonder dat deze significant is verplaatst, kan de schade in eerste instantie meevallen. Op termijn kan zich echter wel een externe cervicale resorptie ontwikkelen. Andere oorzaken van externe cervicale resorptie kunnen zijn: - orthodontische behandeling; - anatomische defecten zoals dens invaginatus; - traumatische occlusie.

  Bron
  Abas, I. Externe cervicale resorptie: element altijd verloren? Tandartspraktijk 10, 2019. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.