Kennisvraag TP Kennistoets 2022-2 De socket shield-techniek

     Antwoord D is juist: beide stellingen zijn onjuist!.

    Toelichting

    Stelling I is onjuist. Op geleide van de boormal wordt de preparatie vervaardigd voor het plaatsen van een Straumann 4.5BLX 18 mm implantaat. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een undersized preparatie om een hoge initiële stabiliteit te verkrijgen. Stelling II is onjuist. Het temporary abutment werd wat ingekort aan de apicale zijde waardoor die naadloos past op de gingiva-contour. Het geïndividualiseerde kunststof abutment wordt over het temporary abutment geschoven en gefixeerd met composiet.

    Bron
    Kerver, M. (2022). Immediaat implanteren. De socket-shield techniek. Tandartspraktijk 2, 2022. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.