Kennisvraag TP Kennistoets 2021-7 | Complex en onmisbaar – Klosprothese na gedeeltelijke bovenkaakresectie

     Toelichting

    Antwoord C is juist.

    Er zijn drie hoofdregio’s vanwaaruit tumorvorming kan leiden tot gedeeltelijke kaakresectie. Ten eerste zijn dit maligne tumoren in de sinus maxillaris, die 0,1 à 1 procent van alle hoofd- en halstumoren vormen. Het zijn meestal plaveiselcelcarcinomen. Ten tweede kan, hoewel zeer zeldzaam, ook in het kaakbot van de maxilla zelf tumorvorming ontstaan. Hierbij gaat het meestal om een osteocarcinoom. Ten derde gaat het om primaire tumoren vanuit de kleine speekselklieren, met name op de grens van het palatum molle en het palatum durum.

    Bron
    Jager, D.J. & Vos, L. (2021). Klosprothese na gedeeltelijke bovenkaakresectie. Complex en onmisbaar. Tandartspraktijk 7, 2021. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.