KennisVRAAG Tongziekten

    Antwoord
    Antwoord 1 erytroplaki is juist.

    Het gegeven dat het hier om een enkelzijdige laesie gaat sluit lichen planus en (erythemateuze) candidose uit. Stomatitis nicotin betreft uitsluitend het palatum. Dan resteert de diagnose erytroplaki.