Auteursinstructies Tijdschrift TandartsPraktijk

De redactie van TP (Tandartspraktijk) hecht veel waarde aan goede begeleiding bij het tot stand komen van een artikel. Ter ondersteuning hiervan treft u deze korte auteursinstructie aan. Deze biedt concrete aanwijzingen voor het aanleveren van uw artikel, zowel voor de tekst als voor het illustratiemateriaal.

Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan

Artikel – Algemeen

 • Alle artikelen worden opgebouwd volgens een vast stramien. Zie document ‘Opbouw artikel TP’.
 • Een artikel in TP wordt door u geschreven ‘staande aan de behandelstoel’ – alsof u studenten stap voor stap door uw behandeling gidst. Een TP-artikel schrijven lijkt het meest op gewoon mondeling communiceren, maar wel strakker gestructureerd in overeenstemming met de volgorde van handelingen in de tijd. De lezer moet een artikel ontspannen kunnen lezen/volgen, zoals artikelen in een krant. In tegenstelling tot wetenschappelijke artikelen, waarin de communicatie van ondergeschikt belang is, is in TP toegankelijk taalgebruik van groot belang.
 • U kunt desgewenst in uw artikel met behulp van superschriftcijfers1 verwijzen naar literatuur. Deze literatuuropgave dient u aan te leveren, maar wordt niet in TP geplaatst omdat TP geen wetenschappelijk tijdschrift is. Wel wordt in dat geval aan het eind van het artikel de vermelding geplaatst: ‘De bij dit artikel behorende literatuuropgave kan per e-mail worden opgevraagd bij de redactie via tpredactie@bsl.nl.’ De aanvragers ontvangen de lijst zo spoedig mogelijk.
 • Bij gebruik van afkortingen laat u die de eerste keer steeds voorafgaan door de volledige naam. Voorbeeld: ‘Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)’.

Artikel – Spelling en interpunctie

 • Gebruik de spelling zoals vastgelegd in de nieuwste editie van het Groot Woordenboek van de Nederlandse taal (de Van Dale), de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene boekje) en Pinkhof Geneeskundig woordenboek.
 • Noem productnamen en geneesmiddelen met hun generieke naam (stofnaam, zonder hoofdletter) en vermeld alleen waar nodig de merknaam (met hoofdletter, zonder het in Nederland betekenisloze ®-teken).
 • Titulatuur wordt met een kleine letter geschreven (professor). Afgekort eindigt een titel altijd met een punt. Meerdere titels worden gescheiden met een spatie (prof. mr. dr.).

Artikel – Opmaak

 • Lever uw manuscript conform bovengenoemde indeling zo ‘plat’ mogelijk aan, dus zonder allerlei vormgevingselementen aangezien die verloren gaan bij het opmaken van het manuscript door de vormgever/zetter.
 • Plak geen afbeeldingen in uw tekstbestand.
 • Verwijs naar voetnoten met het *-teken en zet de noot zelf aan het eind van uw artikel.

Afbeeldingen

Beelmateriaal digitaal aanleveren. De volgende specificaties zijn hierbij van belang:

 • Afbeeldingen moeten als zelfstandige, losse, genummerde bestanden worden geupload.
 • Foto’s moeten een resolutie van minimaal 300 dpi en een formaat van minimaal 6 x 9 cm hebben en opgeslagen zijn in het tiff-format.
 • Beschikt u uitsluitend over foto’s opgeslagen als jpeg/jpg (met de standaardresolutie van 72 dpi) dan moeten deze viermaal zo groot zijn als een tiff: 24 x 36 cm.
 • Lever nooit op de millimeter door u vastgestelde uitsnedes van foto’s aan. De vormgever heeft enige vrijheid nodig om foto’s te plaatsen. Geef die ruimte en dwing hem/haar niet de standaardvormgeving van TP te forceren.
 • Lijntekeningen moeten een resolutie van 1200 dpi hebben en zijn opgeslagen als een tiff-bestand. Tekeningen met grijswaarden moeten een resolutie hebben van minimaal 300 dpi en zijn opgeslagen als een gray-scale.
 • Afbeeldingen opgeslagen in PowerPoint of Word worden niet geaccepteerd.
 • Als er geen goed digitaal bestand beschikbaar is, kunt u foto’s (opzichtmodellen) en dia’s/röntgenfoto’s (doorzichtmodellen) per post aanleveren.
 • Voor nadere informatie over illustratiemateriaal kunt u contact opnemen met de redactiecoördinator, via tpredactie@bsl.nl.

Rechten

De uitgever gaat ervan uit dat aangeleverde illustraties vrij van auteursrechten zijn. Verzeker u van toestemming van patiënten alvorens foto’s (ook röntgenfoto’s) ter publicatie aan te bieden (in het kader van de Wet persoonsregistratie).

Vrijwaring

Door het inzenden van uw manuscript verklaart u impliciet dat het manuscript niet elders is aangeboden of gepubliceerd. U vrijwaart redactie en uitgever van alle vorderingen van derden op dit terrein. De beslissing over publicatie berust uitsluitend bij de redactie.

U wordt verzocht kennis te nemen van de standaardpublicatievoorwaarden van de uitgeverij, die u kunt vinden op www.bsl.nl.

Auteurshonorarium

Het auteurshonorarium bedraagt maximaal € 125,- per gedrukte pagina (incl. illustraties) bij een normale hoeveelheid redigeerwerk (eenmalig becommentariëren van uw bijdrage). In het geval van veel redigeerwerk wordt dit honorarium gesplitst in een deel voor de auteur en een deel voor de redacteur.

Kopij aanleveren

U kunt uw manuscript aanleveren bij de redactie via e-mail: tpredactie@bsl.nl

Niet digitaal beeldmateriaal via reguliere post:
Bohn Stafleu van Loghum
T.a.v. redactie TandartsPraktijk
Postbus 246
3990 GA HOUTEN

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.