Home 2018

Laatste artikelen

Congres EPA-Sepes (Madrid, 13-15 september 2018) | Terugblik

In september 2018 werd in Madrid het 42e jaarlijkse congres van de European Prosthodontic Association gehouden, dit jaar in samenwerking met de Spaanse Sepes. De EPA stelt zich tot doel om met het jaarlijkse congres het vakgebied ‘restauratieve tandheelkunde’ in Europa op de kaart te zetten.

Auteursinstructies Tijdschrift TandartsPraktijk

Artikel – Algemeen Alle artikelen worden opgebouwd volgens een vast stramien. Zie document ‘Opbouw artikel TP’. Een artikel in TP wordt door u geschreven ‘staande aan de behandelstoel' – alsof u st...

1e KOM-Symposium (Baarn, 5 oktober 2018) | Terugblik

Op 5 oktober jl. vond het eerste symposium van KOM (Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg) in het volgens de inzichten van Feng Shui ingerichte Bomencentrum in Baarn plaats.

Afdrukmateriaal en dispenser

Het Aquasil Ultra+ Smart Wetting-afdrukmateriaal is een bestaand product dat volgens de producent verbeterd is op het gebied van hydrofiliteit, sterkte en uithardtijd.

TP Kennistoets 10-2018

In ieder nummer van TP verschijnt een kennistoets gebaseerd op artikelen uit dat nummer | Aanbevolen door de NWVT | Accreditatie: Q-keurmerk®; 1 KRT-punt

Ergonomie vanuit een dansersperspectief

De training van dansers is dusdanig samengesteld dat er een balans in belasting is in het lichaam, waardoor een goede lichaamshouding aannemen moeiteloos gaat. Ondanks dat het voor de meesten van ons zwaar en wellicht vermoeiend aanvoelt, is het hebben van een goede lichaamshouding compleet natuurlijk.
Kindertandheelkunde

Enkele tongafwijkingen bij kinderen

Op de tong kan zich een diversiteit aan aandoeningen voordoen. Als het een kind betreft is in veel gevallen sprake van een ontwikkelingsstoornis. Soms is een dergelijke stoornis al bij de geboorte zichtbaar, terwijl andere zich pas in de latere levensjaren openbaren.
Kindertandheelkunde

X-puzzel #19

Op de afbeelding is een panoramaopname te zien van een 10-jarige jongen die werd gemaakt ten behoeve van de beoordeling van de gebitsontwikkeling in het kader van orthodontische diagnostiek.

Huiselijk geweld: ouderenmishandeling

Dit artikel geeft u inzicht in de signalen bij huiselijk geweld en ouderenmishandeling en het gebruik van het stappenplan van de meldcode van de KNMT. Casuïstiek zet u daarbij aan het denken: een ongelukje, huiselijk geweld of ouderenmishandeling?

Omkatten

De zorg wordt in de neoliberale samenleving steeds meer gestructureerd volgens de normen van het bedrijfsleven. Dat betekent dat de vakman niet zomaar naar eigen goeddunken zijn werk kan inrichten. De productie moet gestandaardiseerd en geprotocolliseerd tot stand komen. Het bedrijfsmodel als totem.